Vitajte na stránkach firmy PRO POPULO PP a.s.
 • Firma s dlhoročnou tradíciou

O nás

Už takmer

  20 rokov

skúseností

Akciová spoločnosť PRO POPULO PP a.s. vznikla 8.10.1991. Časom prešla rôznymi zákonnými transformáciami, až kým sa 13.02.2020 nezmenila na súkromnú akciovú spoločnosť. Spoločnosť má sídlo v centre mesta Poprad. Nosným predmetom podnikania spoločnosti PRO POPULO PP a.s. je piliarska výroba a predaj reziva a výrobkov z neho. Ponúkame aj prenájom kancelárskych priestorov v centre Popradu.

Historická budova v centre Popradu

Profil spoločnosti

Spoločnosť PRO POPULO PP a.s. v súčasnej podobe od roku 2000
 • Základné imanie
  Základné imanie Spoločnosti predstavuje hodnotu 1 387 904 € a je rozdelené na 69.300 kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote 20 € a 7 kusov kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote 272 €. Spoločnosť vo svojej riadiacej činnosti uplatňuje zásady Kódexu riadenia a správy spoločnosti a vnútorné normy riadenia spoločnosti, nakoľko bola do roku 2020 verejnou akciovou spoločnosťou.
 • Predmet podnikania
  Nosným predmetom podnikania spoločnosti PRO POPULO PP a.s. je piliarska výroba a obchod s rezivom a výrobkami z neho, ktoré Spoločnosť produkuje na prevádzke Píla Levoča. V menšej miere Spoločnosť podniká v oblasti prenájmu kancelárskych priestorov, ktoré prenajíma vo vlastnej historickej budove v centre mesta Poprad. Na prízemí tejto budovy je prevádzkovaná reštaurácia Zvonica.
 • História spoločnosti
  Spoločnosť pôvodne vznikla ako investičný privatizačný fond, s viac ako 6.000 akcionármi a bola v roku 1991 účastná kupónovej privatizácie v Česko-Slovensku. Samotná spoločnosť odkupovala počas svojej existencie vlastné akcie a niekoľkokrát znížila základné imanie spoločnosti tým, že ich stiahla z obehu. Takto klesol počet akcií z pôvodných 124.430 kusov na súčasných 69.300. V období rokov 1994-98 bol zo strany vtedajšej vlády vyvíjaný tlak na investičné fondy aj tým, že bol obmedzovaný ich maximálny podiel na základnom imaní spoločností, ktoré vlastnili. Preto sa spoločnosť rozhodla postupne odpredať svoje akcionárskej podiely v iných spoločnostiach a preniesť oblasť podnikania do prenájmu nehnuteľností a piliarskej výroby.
 • Spoločnosť v súčasnosti
  Niektoré nehnuteľnosti neskôr znova odpredala, v súčasnosti je vlastníkom historickej budovy na námestí mesta Poprad, kde bola v minulosti základná ľudová škola, počas obdobia socializmu základná umelecká škola. Túto budovu odkúpila od rímskokatolíckej farnosti Poprad, ktorej ju vrátili v reštitúciách v žalostnom stave, a ktorá potrebovala peniaze na výstavbu nového kostola a zrekonštruovala ju do súčasnej podoby.
PRO POPULO PP a.s.

Služby

Venujeme sa piliarskej výrobe v

Spracovávaním dreva zo zodpovedných zdrojov podporujeme trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. Našou výrobou a spracovávaním výrazne prispievame k znižovaniu emisií CO2.

0+

rokov
skúseností

0

stavebného
reziva ročne

0

hobľovaných
profilov ročne

0

pilín a štiepky

Prečo si vybrať práve nás

Spoločnosť ročne produkuje 20.000 m³ - 25.000 m³ stavebného reziva, do 500 m² hobľovaných profilov a 40.000 priestorových m³ pilín a štiepky.

Profesionalita

Prevádzka píly je vybavená modernými technologickými zariadeniami.

Skúsenosti

Od roku 2003 neustále investujeme prostriedky do modernizácie.

Spoľahlivosť

Pretože spokojnosť zákazníka je našou prioritou.

Rýchlosť

Celý proces produkcie a spracovania dreva zabezpečuje píla v Levoči.
Píla v Levoči
Kontaktné údaje

PRO POPULO PP a.s.
Nám. sv. Egídia 78
058 01 Poprad
Tel: +421 52 77 21 734
Email: riaditel@ppas.sk
Email: uctaren@ppas.sk

PRO POPULO PP a.s.
Prevádzka Píla Levoča
Pri likérke 39
054 01 Levoča
Tel: +421 53 45 12 501
Email: pila@ppas.sk

Firemné údaje:
IČO: 17084725
IČ DPH: SK2020513022
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Prešove, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 30/P

Zásady ochrany osobných údajov