Vitajte na stránkach firmy PRO POPULO PP a.s.
 • Firma s dlhoročnou tradíciou

Píla v Levoči

Výroba stavebného reziva, štvorstranne opracovaných profilov a brikiet...

Naše drevo pochádza najmä z lokálnych lesov regiónu Spiš. Spracovávaním dreva zo zodpovedných zdrojov podporujeme trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. Drevo je obnoviteľný a udržateľný stavebný materiál a na svoju výrobu nepotrebuje obrovské množstvo fosílnych palív a škodlivých emisií ako iné umelé stavebné materiály.

Produkované rezivo je sušené v troch komorových sušiarňach Mühlböck, posledná bola postavená v roku 2016, ktoré prispievajú k vyššiemu zhodnoteniu produkované reziva. Teplo do sušiarní je od roku 2020 produkované moderným teplovodným plnoautomatickým kotlom EBLH, ktorým vykurujeme aj administratívne budovy a objekty píly. Sklad guľatiny je vybavený manipulačnou a triediacou linkou Baljer Zembrod. Súčasťou pílnice je okrem rámových a omietacích píl i moderná rozmietacia píla.

Naša prevádzka Píla Levoča sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Levoča na ploche cca 6 ha. Kapacita prevádzky je cca 30.000 - 36.000 m3 spracovaných ihličnatých výrezov za rok.

Píla je vybavená modernými technologickými zariadeniami:

 • manipulačná linka ZEMBROT, teleskopické manipulátory JCB 541 a čelný nakladač JCB 517
 • pílnica so 4 rámovými pílami a sústavou pozdĺžnych a priečných dopravníkov
 • rozmietacia kotúčová píla PWR 412
 • rozmietacia pásová píla, sústava omietacích a skracovaciíh píl
 • moderná kapovacia stanica HOLTEC a filtračné zariadenie na piliny ELBH
 • tri sušiarenské komory MUHLBOCK s jednorazovou kapacitou sušenia 250 m3 ihlič. reziva
 • sekačka drevného odpadu SDOP-600
 • štvorstranná profilovacia fréza Weinig Unimat 500 Profi
 • briketovací lis Briklis
 • automatické brúsky na rámové a kotúčové píly
 • brúska na ploché nože

História píly v Levoči

Píla v Levoči stála už začiatkom 20. storočia na bývalých močiaroch, ako bolo v tom čase zvykom. Ešte pred 2. svetovou vojnou bola zoštátnená pôvodným vlastníkom. V období socializmu bola súčasťou siete štátnych píl pod krídlami štátneho podniku Piloimpregna Košice. Po kolapse totalitného socialistického režimu sa táto spoločnosť transformovala na Piloimpregna a.s. Košice a bola privatizovaná. V roku 2003 naša spoločnosť kúpila prevádzku Píla Levoča, ktorá sa neskôr stala jej nosnou podnikateľskou činnosťou a investovala nemalé finančné prostriedky do jej modernizácie. Táto píla dáva prácu ľuďom z mesta Levoča a okolia už viac ako storočie. Blízkosťou k miestnym lesom tiež prispieva k ekologicky vhodnému spracovaniu ihličnatých výrezov a znižovaniu uhlíkovej stopy výrobkov z dreva.

Cena reziva

V súčasnosti sa ceny reziva dojednávajú individuálne a sú ovplyvňované viacerými faktormi: odobraté množstvo, prepravná vzdialenosť, cena dopravy a situácia na trhu s drevnou hmotou.
Ceny reziva sa stanovujú dohodou na konkrétnu zákazku alebo na kratšie časové obdobie (zvyčajne štvrťrok) a ich výška je viazaná aj na prípadné uzatvorenie rámcovej dohody s dlhším časovým odberom s možnou fixáciou ceny. Výrobný sortiment: dosky, laty, fošne, hranoly a to všetko od 4 do 8 metrov rôznych rozmerov, piliny a energetická štiepka.

Prebiehajúce akcie na predaj výrobkov je možné sledovať na stránke www.drevari.sk v sekciách „Inzercia“, „Zľavy/Akcie“ a sekcii „Vyťažovanie“.

Galéria

Píla v Levoči

Píla v Levoči

Píla v Levoči

Píla v Levoči

Píla v Levoči

Píla v Levoči

Píla v Levoči

Píla v Levoči

Píla v Levoči

Píla v Levoči

Píla v Levoči

Píla v Levoči

Píla v Levoči

Píla v Levoči

Píla v Levoči

Píla v Levoči

Píla v Levoči

Píla v Levoči

Píla v Levoči

Píla v Levoči

Píla v Levoči

Píla v Levoči

Píla v Levoči

Píla v Levoči