PRO POPULO PP a.s.

Profil spoločnosti

Administratívna budova spoločnosti PRO POPULO PP a.s. na Námestí sv. Egídia v Poprade Administratívna budova spoločnosti PRO POPULO PP a.s. na Námestí sv. Egídia v Poprade

Akciová spoločnosť PRO POPULO PP a.s. v súčasnej podobe vznikla k 1.1.2000. Spoločnosť sídli v centre mesta Poprad. Jej základné imanie predstavuje hodnotu 1 797 744 € a je rozdelené na 89.792 kusov zaknihovaných akcií na doručiteľa v nominálnej hodnote 20 € a 7 kusov listinných akcií na meno v nominálnej hodnote 272 €. Spoločnosť vo svojej riadiacej činnosti uplatňuje zásady "Kódexu riadenia a správy spoločnosti" a vnútorné normy riadenia spoločnosti.

Spoločnosť PRO POPULO PP a.s. je verejnou akciovou spoločnosťou podnikajúcou najmä v oblasti piliarska výroba a obchod s rezivom a výrobkami z neho, na ktorú je naviazaná od roku 2013 vysoko účinná kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla. Spoločnosť je tiež vlastníkom historickej budovy na námestí v Poprade, kde prenajíma obchodné priestory súkromným spoločnostiam a na jej prízemí je prevádzkované reštauračné zariadenie.

Z organizačného hľadiska má svoje prevádzky umiestnené v jednotlivých lokalitách nasledovne:

  • riaditeľstvo spoločnosti so sídlom Investičný dom, Nám.sv.Egídia 78, 058 01 Poprad
  • prevádzka Píla Levoča so sídlom Pri likérke 39, 054 01 Levoča

Spoločnosť ročne produkuje cca 21.000 m3 stavebného reziva, ročne predáva do 500 m2 hobľovaných profilov a produkuje cez 40.000 priestorových m3 pilín a štiepky. Od roku 2013 je spoločnosť výrobcom elektriny, ktorú produkuje z odpadu vzniknutého pri piliarskej výrobe, čím prispieva k zvýšeniu ekologickej stability našej krajiny. Ročne vyprodukuje priemerne 700-900MWh elektriny, z ktorej cca 80% spotrebuje vo výrobnej prevádzke Píla Levoča, vyrobené teplo slúži na vykurovanie objektov píly a sušenie reziva v troch sušiarenských halách.

©2009 Aktualizované dňa 11.10.2019   PRO POPULO PP a.s., ACOM PP web design