PRO POPULO PP a.s.

Prenájom nehnuteľností

Administratívne priestory na Námestí sv. Egídia v Poprade Administratívne priestory v penzióne APROPO Poprad - Spišská Sobota

Zahrňuje dlhodobý prenájom kancelárskych priestorov v Investičnom dome v centre Popradu, kde je k dispozícii 11 kancelárií na dvoch poschodiach.

Na prízemí budovy je v prevádzke reštauračné zariadenie.

Komerčné podmienky nájmu sa dojednávajú individuálne a ich výška sa odvodzuje podľa špeciálnych požiadaviek zákazníka, jeho činnosti a nárokov na prípadné ďalšie služby.

©2009 Aktualizované dňa 11.10.2019   PRO POPULO PP a.s., ACOM PP web design