PRO POPULO PP a.s.

Mediálny servis

Budova riaditeľstva spoločnosti na Námestí sv. Egídia v Poprade

Okrem základných informácií umiestnených v jednotlivých prevádzkach a na vývesnej tabuli spoločnosti, informujeme našich akcionárov a partnerov o činnosti spoločnosti v dennej tlači, vydávame propagačné materiály prezentujúce ponuku našich produktov a to či už formou web-stránok, elektronickej pošty alebo tlačených prezentačných materiálov.

Aktuality

Informácie o významných udalostiach ako aj o ponuke nových produktov spoločnosť poskytuje priamo svojim zákazníkom elektronickou formou. Spoločnosť má dobrý obchodný rating a je pozitívne hodnotená rôznymi finančnými agentúrami.

Výročná správa

Spoločnosť spracováva ročnú a polročnú správu o svojej činnosti, ktorá je dostupná v sídle spoločnosti a v popise jednotlivých segmentov aj na webovej stránke spoločnosti.

Regulované informácie 2021

Regulované informácie 2020

Regulované informácie 2019

Regulované informácie 2018

Regulované informácie 2017

Regulované informácie 2016

Regulované informácie 2015

Regulované informácie 2014

Regulované informácie 2013

Regulované informácie 2012

Regulované informácie 2011

Dokumenty na stiahnutie:

©2009 Aktualizované dňa 11.10.2019   PRO POPULO PP a.s., ACOM PP web design