PRO POPULO PP a.s. - Výroba stavebného reziva - Píla Levoča

Cenník

V súčasnosti sa ceny reziva dojednávajú individuálne a sú ovplyvňované viacerými faktormi a to: odobraté množstvo, prepravná vzdialenosť, cena dopravy a situácia na trhu s drevnou hmotou.

Ceny reziva sa stanovujú dohodou na konkrétnu zákazku alebo na kratšie časové obdobie (zvyčajne štvrťrok) a ich výška je viazaná aj na prípadné uzatvorenie rámcovej dohody s dlhším časovým odberom s možnou fixáciou ceny. Výrobný sortiment: dosky, laty, fošne, hranoly a to všetko od 4 do 8 metrov rôznych rozmerov, piliny a energetická štiepka.

Prebiehajúce akcie na predaj výrobkov je možné sledovať na stránke www.drevari.sk v sekciách „Inzercia“, „Zľavy/Akcie“ a sekcii „Vyťažovanie“.

©2009 Aktualizované dňa 11.10.2019   PRO POPULO PP a.s., ACOM PP web design