PRO POPULO PP a.s.

PRO POPULO PP a.s., Poprad

Akciová spoločnosť PRO POPULO PP a.s. v súčasnej podobe vznikla v roku 2000. Spoločnosť sídli v centre mesta Poprad. Spoločnosť PRO POPULO PP a.s. je je priemyselným komplexom s tromi ťažiskovými oblasťami podnikania: píliarska výroba a obchod s rezivom a výrobkami z neho, vysoko účinná kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla a prenájom nehnuteľností.

©2009 Aktualizované dňa 11.10.2019   PRO POPULO PP a.s., ACOM PP web design