PRO POPULO PP a.s.

Profil spoločnosti

Administratívna budova spoločnosti PRO POPULO PP a.s. na Námestí sv. Egídia v Poprade Administratívna budova spoločnosti PRO POPULO PP a.s. na Námestí sv. Egídia v Poprade

Akciová spoločnosť PRO POPULO PP a.s. v súčasnej podobe vznikla k 1.1.2000. Spoločnosť sídli v centre mesta Poprad. Jej základné imanie predstavuje hodnotu 2 005 104 € a je rozdelené na 100 160 kusov akcií na majiteľa v nominálnej hodnote 20 € a 7 kusov akcií na meno v nominálnej hodnote 272 €. Spoločnosť vo svojej riadiacej činnosti uplatňuje zásady "Kódexu riadenia a správy spoločnosti" a vnútorné normy riadenia spoločnosti.

Spoločnosť PRO POPULO PP a.s. predstavuje priemyselný komplex podnikajúci v oblasti píliarskej výroby a obchodovania s drevnou hmotou, vysoko účinnej kombinovanej výrobe elektrickej energie a tepla, cestovného ruchu s poskytovaním ubytovacích a stravovacích služieb a prenájmu bytových a nebytových priestorov.

Z organizačného hľadiska má svoje prevádzky umiestnené v jednotlivých lokalitách nasledovne:

  • riaditeľstvo spoločnosti so sídlom Investičný dom, Nám.sv.Egídia 78, 058 01 Poprad
  • prevádzka Píla Levoča so sídlom Pri likérke 39, 054 01 Levoča
  • penzión APROPO so sídlom Sobotské nám. 1743/38, Poprad - Spišská Sobota

Spoločnosť ročne produkuje cca 20.000 m3 stavebného reziva, disponuje kapacitou 24 lôžok v penzióne APROPO vrátane reštaurácie a kongresovej haly a prenajíma voľné nebytové priestory v Poprade a zariadené kancelárie v penzióne APROPO v Spišskej Sobote. Od roku 2013 je spoločnosť výrobcom elektriny. Ročne vyprodukuje priemerne 700-900MWh elektriny, z ktorej cca 80% spotrebuje vo výrobnej prevádzke Píla Levoča.

©2009 Aktualizované dňa 29.01.2018   PRO POPULO PP a.s., ACOM PP web design