PRO POPULO PP a.s.

PRO POPULO PP a.s., Poprad

Akciová spoločnosť PRO POPULO PP a.s. v súčasnej podobe vznikla v roku 2000. Spoločnosť sídli v centre mesta Poprad. Spoločnosť PRO POPULO PP a.s. je priemyselným komplexom so štyrmi ťažiskovými oblasťami podnikania: píliarska výroba a obchod s drevnou hmotou, vysoko účinná kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla, cestovný ruch s poskytovaním ubytovacích a stravovacích služieb a prenájom nehnuteľností.

©2009 Aktualizované dňa 29.01.2018   PRO POPULO PP a.s., ACOM PP web design